Wat weten we nu?

  • We zien en horen dat er relatief veel inwoners buikgriepachtige klachten vertonen. We hebben hierover contact met GGD Rotterdam-Rijnmond.
  • Het Van Weel Bethesda ziekenhuis heeft GEEN Code Rood afgegeven. Zij hebben op hun eigen website hierover een nieuwsbericht geplaatst.
  • Het is NIET aannemelijk dat het aan het drinkwater ligt. Evides heeft als reactie op hun social media een bericht geplaatst:

Wij krijgen vragen over het norovirus en drinkwater, uit de omgeving Dirksland / Goeree-Overflakkee. We monitoren 24/7 de kwaliteit van ons drinkwater en zien op dit moment geen indicatie dat het norovirus in ons drinkwater zit. Dit wordt inmiddels ook door het ziekenhuis in Dirksland bevestigd. Je kan dus veilig ons drinkwater drinken en er eten mee bereiden. Onze drinkwatervoorziening is goed beschermd tegen alle virussen. De waterzuiveringen van Evides zijn dankzij zorgvuldige zuiveringsmethoden goed in staat om alle virussen waarvan bekend is dat ze via water kunnen worden overgedragen te verwijderen.

Wat kunt u zelf doen?

  • Verspreid geen fakeberichten. Als we meer weten, dan hoort u dat.
  • Besmetting is te voorkomen door strenge hygiënemaatregelen. Was de handen goed. Als het mogelijk is moet de zieke persoon een eigen toilet gebruiken. Lees verder bij de GGD Rotterdam-Rijnmond.