Meerderheid raad stemt voor bestemmingsplan Spuiplein Middelharnis

20 juni 2024

Opnieuw stond het Spuiplein in Middelharnis op de agenda van de, hiervoor extra uitgeschreven, raadsvergadering van 19 juni. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde uiteindelijk in met het bestemmingsplan zodat nu vervolgstappen genomen kunnen worden waaronder een subsidieaanvraag bij het Rijk voor een kwaliteitsimpuls van een deel van het gebied rond d’n Diek. SGP-raadslid John de Geus was in zijn bijdrage klip en klaar over het politieke gedoe rondom dit bestemmingsplan. Lees hieronder zijn bijdrage:

“Voorzitter,
Recent verscheen er een artikel, een interview. En iedereen weet wel waar ik het over heb. Vooropgesteld, betrokkenheid is te waarderen. Zorgen en vragen moeten worden geuit. Maar of dit de manier is? Het artikel zit vol met aannames, halve waarheden en onwaarheden. Ik noem er een paar. Waar haalt men de wijsheid vandaan om te beweren dat het eten van eigen geteelde groenten uit de achtertuin gevaarlijk is. Waar is een dergelijke bewering op gebaseerd? Pure stemmingmakerij voorzitter. Waar haalt men de wijsheid vandaan dat men weer omdraait als er geen parkeerplek is op het Spuiplein? Draaien die mensen nu ook om? Als je naar de kapper wil, blijf je gewoon en loop je een stukje. Saneren kost inderdaad veel geld, en dat vinden wij natuurlijk ook erg jammer. Maar saneren moeten we toch. Er wordt nu gesuggereerd dat we veel minder hoeven te doen als we alleen maar parkeerplaatsen maken. Als je de saneringsrapporten goed leest zou je kunnen zien dat de vervuiling zich vooral manifesteert op de plek waar nu ook al wegen en parkeerplaatsen zijn bedacht. De vervuiling op de plek waar woningen komen is een stuk beperkter en veel geconcentreerder rondom een paar spots. Waar haalt men de wijsheid vandaan dat ondernemers dit plan niet zien zitten terwijl we toch allemaal hebben gehoord dat de ondernemers de subsidieaanvraag zo belangrijk vinden en dat deze aanvraag is gebaseerd op een integrale aanpak van het plangebied, een kwaliteitsimpuls op gebied van verkeer, parkeren en sociale veiligheid. Kortom, ik zei het al, aannames, halve waarheden en onwaarheden. Moeten we op deze manier politiek willen bedrijven? Voor ons is dat geen vraag voorzitter, maar dat zult u begrijpen. Als je ergens op tegen bent, is dat prima. Alle fracties maken dat vroeg of laat wel eens mee. Soms krijg je je zin, soms niet. Overigens, in deze casus heeft de gemeenteraad, al veel aangepast aan het plan. Er is wel degelijk geluisterd naar de wensen vanuit de Raad, maar ook vanuit de omgeving en de BIZ. Dat plan ligt nu voor. Omwille van het oplossen van de vervuiling, het afronden van een door de Raad gesteunde gebiedsontwikkeling, de kwaliteitsimpuls van het gebied, de slagingskans voor de subsidie maximaliseren, waren we voor het plan en blijven we dat ook. Laten we nu doorpakken. Zoals ik de vorige keer al aangaf, blijven wikken en wegen lost niks op. Sterker nog, dan missen we de boot qua subsidie, lopen we een groot risico op een schadeclaim vanuit de ontwikkelaars (die overigens al heel lang geduldig meebewegen), moeten we wederom veel kosten maken voor nieuwe plannen, moeten we alsnog saneren en moeten we nog steeds veel geld investeren. Maar niet alleen geld, ook veel tijd, ook veel ambtelijke capaciteit. Zonde, niet doen. Er ligt een goed plan, daarmee moeten we verder!”