Conceptplan ‘Masterplan Havens’ eind 2024 naar gemeenteraad

1 juli 2024

Bij veel wandel- of fietsrondjes op Goeree-Overflakkee staat een (tussen)stop bij één of meerdere havens op de route. Vooral het groen, de historische uitstraling én de aanwezigheid van schoon oppervlaktewater in en bij de havens wordt belangrijk gevonden. Dat blijkt uit de resultaten van de 14 enquêtes die gemeente Goeree-Overflakkee in april en mei 2024 uitzette onder haar inwoners.  De enquêtes werden in totaal 529 keer ingevuld. Daarmee blijkt de betrokkenheid van inwoners bij de verschillende havens. Eind dit jaar zal het Masterplan Havens in concept naar de gemeenteraad worden gestuurd. Daarna zal besluitvorming plaatsvinden over de verdere aanpak per haven en zal er een prioritering worden gemaakt.

Uit de enquêtes bleek dat er voor elke haven andere aandachtspunten zijn. Zo geven de mensen voor de haven van Stellendam aan dat ze meer bankjes zouden waarderen. De sfeer en uitstraling van de havens van Middelharnis en Goedereede wordt hoog gewaardeerd. En voor de haven van Ooltgensplaat spreken 2 op de 3 mensen de wens uit voor meer horeca. Bij de haven van Battenoord zou een toiletvoorziening een welkome aanvulling zijn, aldus de ondervraagden.

Masterplan Havens
Goeree-Overflakkee telt als waterrijke gemeente een groot aantal havens. In 14 havens en havenkanalen zijn ook constructies aanwezig die de komende jaren groot onderhoud nodig hebben. Daarvan zijn er 10 van de gemeente en 4 van Waterschap Hollandse Delta.

Omdat hier grote investeringen voor nodig zijn, gaf de gemeenteraad opdracht om een Masterplan Havens te maken. Daarin staat een beschrijving van de havens. Denk bijvoorbeeld aan de technische staat, de historische waarde, de economische belangen en het belang voor het dorp. Ook beschrijft dit plan per haven varianten voor de toekomst. Daarin staan de verschillende mogelijkheden beschreven om de haven op te knappen en te onderhouden.

De gemeente is met deze resultaten en alle andere informatie voor elke haven toekomstvarianten aan het uitwerken. Er komen binnenkort inloopbijeenkomsten om de varianten te bespreken en verder te verfijnen. Daarna kan de voorkeursvariant verder uitgewerkt worden. De eerste inloopbijeenkomst is voor de haven van Herkingen op maandag 8 juli van 17.30 tot 20.00 uur in Brasserie Bolbaken.

Eind 2024 wordt het Masterplan Havens in concept naar de gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad besluit over het Masterplan en zo dus ook over de aanpak per haven. Daarna wordt een plan gemaakt met een prioritering voor de voorbereiding en uitvoering van alle werkzaamheden.

Alle resultaten zijn te bekijken op https://praatmee.goeree-overflakkee.nl.