Kadernota en jaarstukken op presentatieavond gemeenteraad

3 juli 2024

Op donderdag 4 juli komt de gemeenteraad bijeen in een presentatieavond, waar verschillende onderwerpen beeldvormend worden behandeld. Vanaf 19:30 is er een gezamenlijke aftrap met de mogelijkheid voor burgers om in te spreken. Op de agenda staan ondermeer de Kadernota 2025 en de jaarstukken 2023. Daarnaast worden de eerste uitkomsten gepresenteerd m.b.t. de motie die de SGP-fractie vorig jaar bij de begroting indiende, inzake het ontwikkelen van financiële scenario’s in het kader van de ambities en de terugval van de algemene uitkering van het Rijk.

Aanmelden voor inspreken of meespreken?
Wilt u over een onderwerp de raad toespreken? Of wilt u meespreken met de raadsleden bij een van de agendapunten? Dan kunt u zich tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de presentatieavond aanmelden bij de griffie.

Onderwerpen op de agenda

  • Advies AKD Heerlijk Haringvliet
  • Kadernota 2025, incl. jaarstukken 2023
  • Uitkomsten 1e ophaalronde Project ‘keuzes maken’ begroting 2025-2026 en verder
  • Laadvisie
  • IHP passend onderwijs

Presentatieavond bezoeken of live volgen
U bent van harte welkom in Bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis. Het onderwerp wordt live uitgezonden via internet. Deze bijeenkomst is ook terug te kijken op het scherm vergaderschema.

Agenda en stukken
De agenda van deze vergadering is te raadplegen via de vergaderkalender op de website.