Categorie: AFD Goedereede

Recreatie & Toerisme en het DNA van GO

Recreatie & Toerisme en het DNA van GO

Recreatie en toerisme is een belangrijke economische pijler op ons eiland. Momenteel zijn er veel veranderingen. Tijd om eens bij te praten. De SGP Kiesvereniging te Goedereede nodigt u van harte uit om eens bij te praten op een thema-avond over: ‘Recreatie & Toerisme en het DNA van Goeree-Overflakkee’! Vanuit verschillende invalshoeken zal gesproken worden

Lees meer
SGP NIEUWS huis aan huis-editie

SGP NIEUWS huis aan huis-editie

Deze week is het huis-aan-huis blad SGP NIEUWS verschenen en wordt bezorgd bij alle adressen op Goeree-Overflakkee. De SGP vindt het van belang om u goed te informeren over diverse zaken die spelen op ons eiland. Naast informatie bieden wij u ook de gelegenheid om te reageren op een stelling. In deze uitgave schrijft fractievoorzitter

Lees meer
SGP laat gezin niet in de kou staan

SGP laat gezin niet in de kou staan

Op vrijdag 15 november jl. werd door de SGP-kiesvereniging te Goedereede een openbare avond belegd met als spreker Dr. R. Bisschop Tweede Kamerlid voor de SGP. Thema van de avond was het onlangs gesloten herfstakkoord, waaraan door de SGP een belangrijke bijdrage is geleverd. De heer Bisschop legde uit, hoe de politieke opponenten D’66 aan

Lees meer
[Uitnodiging] Herfstakkoord 2013: Paars met oranje blad

[Uitnodiging] Herfstakkoord 2013: Paars met oranje blad

Onlangs is het Herfstakkoord gesloten tussen de regeringspartijen VVD en PvdA aan de ene kant en D66, ChristenUnie en SGP aan de andere kant. Bijzonder dat de politieke opponenten D66 en SGP hierin kunnen samenwerken! De SGP is blij dat het gelukt is om in deze tijd van economische malaise tóch solide begrotingsafspraken te maken.

Lees meer
[UITNODIGING] Ledeninformatieavond (Begroting 2014)

[UITNODIGING] Ledeninformatieavond (Begroting 2014)

Wat is de actuele stand van zaken m.b.t. de gemeentebegroting, welke andere thema’s spelen op dit moment? Alle leden van de SGP op Goeree-Overflakkee worden door de fractie van harte uitgenodigd om op D.V. donderdag 24 oktober aanwezig te zijn op de ledenbijeenkomst. Op deze bijeenkomst zal de fractie ingaan op diverse actuele zaken. Op 22

Lees meer
Nieuw magazine voor SGP-leden op Goeree-Overflakkee

Nieuw magazine voor SGP-leden op Goeree-Overflakkee

Deze week is het eerste Ledenmagazine van de SGP op Goeree-Overflakkee verschenen. Het blad wordt uitgegeven door de werkgroep printmedia van de commissie Publiciteit SGP Goeree-Overflakkee. In deze commissie werken de vijf plaatselijke kiesverenigingen (PKV), de gemeentelijke kiesvereniging (GKV), de SGP-jongeren van Flakkee en Goedereede en de SGP fractie samen. In het blad is ruimte

Lees meer
Tijdredes op Goeree-Overflakkee

Tijdredes op Goeree-Overflakkee

In de eerste week van oktober zullen er op Goeree-Overflakkee diverse tijdredes worden uitgesproken. In een tijdrede worden de huidige maatschappelijke omstandigheden vergeleken met een gedeelte uit de Bijbel. Veelal zijn het predikanten die de tijdrede uitspreken. De organisatie van de tijdredes is in handen van de plaatselijke kiesverenigingen van de SGP. De SGP nodigt

Lees meer
Koninklijke onderscheiding voor A. Klijn uit Ouddorp

Koninklijke onderscheiding voor A. Klijn uit Ouddorp

Op zaterdag 13 april is de heer A. Klijn uit Ouddorp benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Waarnemend burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee Corstiaan Kleijwegt reikte de Koninklijke Onderscheiding uit. De heer Klijn heeft zich langdurig vrijwillig en belangeloos ingezet voor de samenleving. Voor de voormalige fractie van de SGP in Goedereede was

Lees meer
Jaarvergadering GKV SGP Goeree-Overflakkee

Jaarvergadering GKV SGP Goeree-Overflakkee

Op dinsdag 26 maart kwam de Gemeentelijke kiesvereniging van de SGP op Goeree-Overflakkee bijeen. De Gemeentelijke Kiesvereniging is een orgaan van de lokale plaatselijke kiesverenigingen van de SGP. De taak is vooral om goed contact te houden met de fractie en alle andere activiteiten die daarmee verband houden. De leden zijn de Plaatselijke kiesverenigingen (Pkv’s)

Lees meer
Koninklijke onderscheiding voor SGP-er Human

Koninklijke onderscheiding voor SGP-er Human

In de laatste bijzondere gemeenteraadsvergadering van de gemeente Goedereede is ontving SGP-raadslid Human een Koninklijke Onderscheiding. De versierselen, die horen bij Lid in de orde van Oranje Nassau, werden opgespeld door loco-burgemeester Frans Tollenaar. De heer Human heeft onafgebroken in de gemeenteraad gezeten van april 1997 t/m december 2012. Namens de SGP werd hij toegesproken

Lees meer

Pin It on Pinterest