Raadsleden

H. (Hendrik) Herweijer Fractievoorzitter

Portefeuilles
Archeologie en Erfgoed, Beleid, Bestuurlijke vernieuwing, Bestuurs- en kabinetzaken (o.a. Juridische zaken), Bouwzakenbeleid, Burgerzaken, Dienstverlening (KCC, Drank- en Horecabeleid, Handhaving, ICT, Mileu (inclusief Afval), Monumentenbeleid, Openbare orde en veiligheid, Personeel en Organisatie, Regionale en bestuurlijke samenwerking, Ruimtelijke Ordening & Ontwikkeling, Volkshuisvesting, beheer en rioolplannen openbare ruimte

Kernen
Achthuizen, Den Bommel, Middelharnis, Sommelsdijk

(0187) 60 36 20

P.C. (Peter) Grinwis Fractiesecretaris

Portefeuilles
Bedrijfsvoering ((streek)archief, Belastingen, Deelnemingen, Financiën, Grondbeleid/exploitatie, Inkoop, Mobiliteit (openbaar vervoer, Onderwijs, Recreatie en Toerisme, Vastgoed (gemeentelijke eigendommen), facilitaire zaken), verkeersveiligheid e.d.)

Kernen
Dirksland, Goedereede, Goedereede-Havenhoofd, Langstraat

(0187) 68 33 84

M. (Rien) van der Boom Plv. Fractiesecretaris

Portefeuilles
Accomodaties, Bibliotheek, Kinderopvang en peuterspeelzalen, Kunst en cultuur (cultureel erfgoed), Leefbaarheid, Ouderenbeleid, Sociaal Domein, Sport, Subsidies), Volksgezondheid, Welzijn (Volwasseneducatie, kleine kernenbeleid/dorpsraden

Kernen
Achthuizen, Den Bommel, Goedereede, Goedereede-Havenhoofd, Middelharnis, Sommelsdijk

(0187) 48 40 82

C.G.M. (Corné) Grinwis plv. fractievoorzitter/Raadslid

Portefeuilles
Arbeidsmarkt, Archeologie en Erfgoed, Beheer buitenruimte (buitendienst), Beleid, Bouwzakenbeleid, Economische Zaken, Gebiedsmarketing, ICT, Innovatie, Landbouw en Visserij, Mileu (inclusief Afval), Monumentenbeleid, Ruimtelijke Ordening & Ontwikkeling, Volkshuisvesting, Zuidwestelijke Delta (incl. Waterpoort), beheer en rioolplannen openbare ruimte, duurzaamheid en energiebeleid

Kernen
Melissant, Ouddorp, Oude-Tonge

(0187) 68 79 09

P. (Pieter) Breederveld Raadslid

Portefeuilles
Accomodaties, Arbeidsmarkt, Beheer buitenruimte (buitendienst), Bibliotheek, Economische Zaken, Gebiedsmarketing, Innovatie, Kinderopvang en peuterspeelzalen, Kunst en cultuur (cultureel erfgoed), Landbouw en Visserij, Leefbaarheid, Ouderenbeleid, Sociaal Domein, Sport, Subsidies), Volksgezondheid, Welzijn (Volwasseneducatie, Zuidwestelijke Delta (incl. Waterpoort), duurzaamheid en energiebeleid, kleine kernenbeleid/dorpsraden

Kernen
Herkingen, Nieuwe Tonge, Ooltgensplaat, Stellendam

(0187) 49 22 81

S. (Simon) van der Tang Penningmeester

Portefeuilles
Bedrijfsvoering ((streek)archief, Belastingen, Deelnemingen, Financiën, Grondbeleid/exploitatie, Inkoop, Mobiliteit (openbaar vervoer, Onderwijs, Recreatie en Toerisme, Vastgoed (gemeentelijke eigendommen), facilitaire zaken), verkeersveiligheid e.d.)

Kernen
Herkingen, Nieuwe Tonge, Ooltgensplaat, Stellendam

P. (Peter) Kieviet Raadslid

Portefeuilles
Accomodaties, Arbeidsmigranten, Archeologie/erfgoedlijn, Bibliotheek, ICT, Kinderopvang en peuterspeelzalen, Kunst en cultuur, Monumentenbeleid, Starterslening, Volwasseneducatie, Woonwagenbeleid, Zwembaden

Kernen
Melissant, Ouddorp, Oude-Tonge

(0187) 48 05 90