Fractie

Als SGP-fractie bieden wij u de mogelijkheid om uw vragen te stellen aan de fractie. Tijdens de fractievergadering houden wij een ‘vragen-halfuurtje’ waar u van harte welkom bent. De fractievergaderingen worden doorgaans gehouden op de dinsdag voor de raadsvergadering en zijn te vinden via de agenda op onze site. Wel graag even vooraf aanmelden bij onze fractiesecretaris: pkieviet@sgpgo.nl