A. (Adriaan) Kasteleijn

Mijn naam is Adriaan Kasteleijn. Ik ben getrouwd en we hebben samen vier kinderen in de leeftijd van een tot negen jaar. Sinds 1986 ben ik woonachtig in het mooie Ouddorp. In het dagelijks leven ben ik als teamleider verwerving werkzaam bij een aannemer. Daarnaast ben ik actief geweest in het kerkelijk jeugdwerk en tot januari 2022 als secretaris/penningmeester van de Christelijke Peuterspeelzaal Prinses Amalia in Ouddorp. Verder mag ik regelmatig op zondag het orgel in de Hersteld Hervormde Gemeente van Stellendam bespelen.

Sinds de verkiezingen van maart 2022 mag ik deel uit maken van de SGP-fractie in de gemeenteraad van onze gemeente. Mijn portefeuille, zoals dat zo mooi heet, is het sociaal domein. Het sociaal domein omvat zo’n beetje alles wat met mensen te maken heeft. WMO, Jeugdzorg, Participatiewet, sport etc. Een veelomvattende portefeuille dus. Hebt u vragen of loopt u tegen zaken aan? Neem gerust contact met mij op.

De SGP wil graag opkomen voor mensen die extra zorg nodig hebben. En wat mij betreft geldt daarin vooral de menselijke maat. Niet te veel systeemdenken, maar het maximale eruit halen in de zoektocht naar het goede voor onze inwoners.

Beroep:

  • Teamleider verwerving bij GMB Haven & industrie

Nevenfuncties:

  • Organist HHG Stellendam
  • Redactielid Ledenmagazine SGP NIEUWS
Kernen
  • Melissant
  • Stellendam
Portefeuilles
  • Sociaal Domein