D.A. (Daan) Markwat

Mijn naam is Daan Markwat en ik heb de afgelopen periode (in totaal bijna 7 jaar) namens de SGP als wethouder zitting mogen hebben in het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee. Mijn portefeuille bevat onder andere ‘Ruimte, Wonen, Milieu en Monumenten.

Wonen is een belangrijk onderdeel van mijn portefeuille. Gezien de grote vraag naar woningen, is het van groot belang dat we ons woningbouwprogramma zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de actuele vraag, gespecificeerd naar doelgroepen. Ook moeten we nu reeds nadenken over toekomstige locaties voor nieuwbouw, zodat ook in de toekomst, passend bij schaal en identiteit van de betreffende dorpskern, nieuwbouw kan worden gerealiseerd. Daarnaast is het belangrijk dat we de provincie Zuid-Holland blijven overtuigen van het feit dat uitbreidingsmogelijkheden en bebouwingsdichtheden op het platteland anders zijn dan in stedelijk gebied.

Op basis van hetgeen in het verkiezingsprogramma van de SGP is beschreven, kan worden geconcludeerd dat constructieve en toekomstbestendige prolongatie van het genoemde beleid en de verdere uitvoering daarvan in de volgende periode realiseerbaar zijn.

Portefeuilles
  • Ruimtelijke Ordening & Ontwikkeling