H. (Hendrik) Herweijer

Toen ik een half jaar oud was, ben ik in Dirksland komen wonen. Inmiddels woon ik daar al 34 jaar. Ik werk als jurist bij de directie bestuursrechtspraak van de Raad van State. In die functie zorg ik voor de juridisch-inhoudelijke ondersteuning van de staatsraden (rechters). In elke zaak spannen we ons in om recht te doen, met oog voor de personen achter de zaak.

Het is mooi als je iets kunt betekenen voor anderen. Daarom leid ik bijvoorbeeld elke zomer een vakantieweek voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is heel intensief, maar ik geniet er altijd ontzettend van. Elke keer weer leer ik veel van hen.

Sinds 2010 ben ik politiek actief op het eiland. Tot de herindeling als raadslid in de gemeente Dirksland, daarna als steunfractielid en vanaf medio 2015 als raadslid. Toen Kees van Dam in 2019 de politiek verliet, ben ik fractievoorzitter geworden.

De komende jaren blijf ik mij graag inzetten voor een bereikbare, benaderbare en betrouwbare gemeente. Duidelijke, begrijpelijke en tijdige communicatie is daarbij van groot belang. Zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

De politiek is heel anders dan de rechtspraak, maar in zekere zin is het doel hetzelfde: recht doen, met oog voor ieders persoonlijke situatie. Daarbij ligt de lat hoog, zeker voor een SGP’er. Want God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf, dáár gaat het in de kern om.

Beroep:

  • Jurist directie bestuursrechtspraak Raad van State

Nevenfuncties:

  • Lid commissie Publiciteit SGP Goeree-Overflakkee
  • Redactielid SGP-Nieuws Goeree-Overflakkee
  • Bestuurslid Stichting Reformatorische Publicatie
Kernen
  • Dirksland
  • Herkingen
Portefeuilles
  • Bestuur
  • Openbare orde en veiligheid