P.C. (Peter) Grinwis

Met veel plezier woon ik al ruim 50 jaar in mijn geboortedorp Ouddorp, waar ik naast een eigen handelsonderneming ook mijn werkplek heb als commercieel manager. Al vanaf mijn 16e ben ik politiek betrokken. Eerst in de voorzittersrol bij de SGP-jongeren Goedereede en later vanaf 2002 als fractielid van de SGP in Goedereede en nu van ons mooie Goeree-Overflakkee. 

Binnen de fractie mocht ik als fractiesecretaris de eerste twee termijnen van de nieuwe gemeente bezig zijn met de organisatie en agenda van onze fractie. Nu ga ik graag als plaatsvervangend fractievoorzitter aan de slag om de fractie te dienen.

Daarnaast heeft het financiële huishoudboekje van de gemeente mijn bijzondere aandacht. Gezonde gemeentefinanciën is immers in ieders belang! Binnen de SGP ben ik op verschillende terreinen actief en kan ik die contacten gebruiken ten behoeve van het bestuur van onze gemeente. Zo ben ik bijvoorbeeld steunfractielid bij de SGP Waterschap Hollandse Delta. Betrokken als voorzitter van de provinciale afdeling SGP Zuid-Holland en sinds 2021 ook lid van het landelijk (Hoofd)bestuur van de SGP. Naast deze werkzaamheden mag ik voorzitter zijn van het Christelijk Ouddorps Mannenkoor.

Graag stel ik mij dienstbaar op voor een nog mooier Goeree-Overflakkee, waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Beroep:

 • Commercieel manager Jouw Marktkraam Ouddorp
 • Eigenaar Handelsonderneming Grinwis

Nevenfuncties

 • Hoofdbestuurslid SGP
 • Voorzitter Provinciale Afdeling SGP Zuid-Holland
 • Lid permanente campagne SGP Zuid-Holland
 • Steunfractielid SGP Waterschap Hollandse Delta
 • Voorzitter commissie Publiciteit SGP Goeree-Overflakkee
 • Hoofdredacteur SGP NIEUWS Goeree-Overflakkee
 • Voorzitter Christelijk Ouddorps Mannenkoor
Kernen
 • Ouddorp
Portefeuilles
 • Bestuur
 • Financiën
 • Openbare orde en veiligheid