Ad Versluis

Nummer: #8

Creatief en Ondernemend bouwen aan een blijvend mooi Goeree-Overflakkee! Hiervoor wil ik mij namens de SGP graag inzetten in de komende periode! Ik ben Ad Versluis, 50 jaar, en woon sinds 1999 op ons eiland. Tot 2019 in Sommelsdijk en daarna in Ouddorp.

Al jarenlang ben ik werkzaam als fiscalist / ondernemer binnen de accountancy branche. Dagelijks ben ik voor andere ondernemers op zoek naar creatieve oplossingen voor hun vraagstukken, binnen de kaders van wet- en regelgeving. Deze werkervaring wil ik ook inzetten binnen onze mooie gemeente! Mijn aandachtsgebieden In de komende periode zijn met name:

• Ondernemers: Zorgen voor een optimaal vestigingsklimaat voor ondernemers op het eiland. Dat komt ook de werkgelegenheid ten goede.
• Wonen: In de komende jaren moet er met name voor starters gewerkt worden aan betaalbare woningen, zodat zij op ons eiland kunnen blijven wonen. De aandacht moet de komende jaren volledig gericht zijn op uitbreiding en verduurzaming van permanente huisvesting. Voor uitbreiding van de recreatiesector is wat mij betreft geen ruimte. Uiteraard wel voor kwaliteitsverbetering en verduurzaming. Een uitbreiding van de recreatiesector gaat ten koste van de kwetsbare natuur en de rust op het eiland en zal uiteindelijk juist een negatief effect hebben op de aantrekkingskracht van ons eiland.
• (Zondags-)rust: We moeten heel goed in het oog houden dat een groot gedeelte van onze bevolking, niet alleen vanuit de SGP-achterban, erg gehecht is aan het behoud van de zondagsrust in onze kernen. Persoonlijk vind ik dit een groot pluspunt van ons eiland. De zondag als rustdag is vanuit de Bijbel aangereikt als goed voor de mens. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is een wekelijkse rustdag mijns inziens heel belangrijk, als we letten op de gejaagdheid in onze maatschappij.

Mijn advies aan u en jou is: Stem SGP, voor een blijvend mooi Goeree-Overflakkee!

Woonplaats: Ouddorp