Arno Ista

Nummer: #9

Bouwen in vertrouwen! Het thema voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Van harte wil ik mij als inwoner van Stellendam hiervoor inzetten en inspannen. De inwoners van ons mooie eiland Goeree-Overflakkee verdienen een waardige en betrouwbare gemeenteraad.

Ik ben Arno Ista (44 jaar). Samen met mijn vrouw Tanja zijn wij in 2000 inwoner geworden van Stellendam. Al snel werden wij opgenomen in de Stellendamse gemeenschap. Samen met onze 4 kinderen voelen wij ons thuis in Stellendam.

In het dagelijks leven ben ik  werkzaam op de CSG de Prins Maurits als docent Zorg & Welzijn en docent Godsdienst. Daarvoor ben ik ruim 11 jaar werkzaam geweest in het MBO aan het Hoornbeeck College te Rotterdam. Als ambtsdrager (ouderling) mag ik verbonden zijn aan de Hersteld Hervormde Gemeente hier in Stellendam.
Als lid van de steunfractie hoop ik een bijdrage te mogen leveren aan het welzijn van de inwoners van ons eiland. In het bijzonder wil ik mij inzetten voor het welzijn van onze (kwetsbare) ouderen. De zorg voor onze jongeren is tegelijkertijd een belangrijk speerpunt. Ik mag een bijdrage leveren als lid van het comité van aanbeveling YFC Goeree-Overflakkee (Oranje schoolbus). Onze jongeren verdienen  oprechte betrokkenheid en steun van ons.

Stem de komende gemeenteraadsverkiezing D.V. 16 maart op de SGP! Bouwen in en aan vertrouwen!

Woonplaats: Stellendam