Peter Grinwis

Nummer: #2

Mijn naam is Peter Grinwis, getrouwd en hebben samen 2 kinderen. Ik woon met veel plezier al ruim 50 jaar in mijn geboortedorp Ouddorp, waar ik ook mijn werkplek heb als commercieel manager.

Al vanaf mijn 16e ben ik politiek betrokken. Eerst in de voorzittersrol bij de SGP-jongeren Goedereede en later vanaf 2002 als fractielid van de SGP in Goedereede en nu van ons mooie Goeree-Overflakkee. Binnen de fractie mag ik als fractiesecretaris bezig zijn met de organisatie en agenda van onze fractie. Daarnaast heeft het financiële huishoudboekje van de gemeente mijn bijzondere aandacht. Gezonde gemeentefinanciën is immers in ieders belang!

Binnen de SGP ben ik op verschillende terreinen actief en kan ik die contacten gebruiken ten behoeve van het bestuur van onze gemeente. Zo ben ik bijvoorbeeld steunfractielid bij de SGP Waterschap Hollandse Delta. Daarnaast bestuurlijk actief als voorzitter van de provinciale afdeling Zuid-Holland en Hoofdbestuurslid van de SGP. Naast deze werkzaamheden mag ik voorzitter zijn van het Christelijk Ouddorps Mannenkoor.

Graag stel ik mij dienstbaar op voor een nog mooier Goeree-Overflakkee, waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Woonplaats: Ouddorp