Afval- en grondstoffenbeleid

Afval- en grondstoffenbeleid is nodig om verloedering van de openbare ruimte tegen te gaan. Inwoners en bedrijven moeten zich nog meer bewust worden van de enorme productie van afval. Vanzelfsprekend is er goed toezicht op de naleving van de regels.

Concreet:
  • De gemeente realiseert voldoende afvalinzamelpunten, die goed bereikbaar en niet storend voor de omgeving zijn;
  • Inwoners worden betrokken bij de wijze van scheiden en inzamelen;
  • De gemeente stimuleert om afval te scheiden, voor zover de gemeente voorscheiding blijft toepassen;
  • Er wordt ingezet op het minimaliseren van restafval onder meer om de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden;
  • Het beperkt aanbieden van afval door particulieren op de milieustraat blijft gratis, zodat zwerfafval zo veel mogelijk wordt voorkómen;
  • De SGP vindt het belangrijk dat de milieustraat Goedereede in stand gehouden wordt;
  • Middels het afvalbeleid vergroot de gemeente het milieurendement bij afvalinzameling.