Ambulance

Ambulancezorg moet voor elke inwoner binnen de landelijke norm beschikbaar zijn. Vanwege de uitgestrektheid van ons eiland is dat niet vanzelfsprekend. Daarom moet er blijvend aandacht zijn voor de aanrijtijden en de standplaatsen. De SGP blijft voorstander van volwaardige ambulancezorg op het hele eiland.

Concreet:
  • De SGP blijft toezien op het halen van de landelijke normen voor aanrijtijden van ambulances binnen onze gemeente;
  • De gemeente dringt (indien nodig) bij het Rijk en de zorgverzekeraars aan op het beschikbaar stellen van voldoende financiële middelen, zodat voldaan wordt aan de normtijden;
  • Voldoende vervoerscapaciteit voor zorgvervoer van patiënten wordt gewaarborgd.