Arbeidsmigranten (huisvesting)

Arbeidsmigranten zijn niet meer weg te denken in onze samenleving. Het aantal migranten neemt alleen maar toe. Vooral in de agrarische sector, logistieke dienstverlening en distributiecentra werken veel arbeidsmigranten. Hun huisvesting vormt echter een probleem. In veel gevallen is het niet al te best gesteld met het onderkomen van arbeidsmigranten. Ze zitten vaak met te veel mensen in een woning of ander verblijf. Werkgevers en gemeenten moeten hierin hun verantwoordelijkheid verstaan. Het is hun taak om mogelijkheden te creëren voor huisvesting bij bedrijven (al dan niet tijdelijk) en/of op geconcentreerde locaties met voldoende voorzieningen.

Concreet:
  • Bedrijven en gemeente zorgen samen voor een aanvaardbare kwaliteit van het woon- en leefklimaat voor zowel de te huisvesten arbeidsmigranten als voor de directe omgeving;
  • In overleg met de provincie worden mogelijkheden gerealiseerd voor (grootschalige) locaties in het buitengebied;
  • De kwaliteit van de huisvesting dient minimaal overeen te komen met de inrichtings- en maatvoeringseisen uit het keurmerk Stichting Normering Flexwonen (SNF), het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF) of een gelijkwaardig keurmerk;
  • De verblijfsbieder is verplicht te beschikken over een exploitatievergunning, die waarborgen biedt voor de leefbaarheid voor de omgeving en de zorg voor adequaat beheer;
  • Een beheerder is aansprakelijk voor de huisvesting;
  • Arbeidsmigranten die op een huisvestingslocatie verblijven staan verplicht geregistreerd in een gemeentelijk nachtregister.