Archeologie en erfgoed

Archeologie en erfgoed zijn verbonden met de lokale identiteit van dorp, stad en streek. Goeree-Overflakkee heeft een rijke geschiedenis en prachtig erfgoed van bijv. oude gebouwen en verschillende bouwstijlen. De SGP vindt het heel waardevol dat geschiedenis aandacht krijgt, onder meer door educatie. Ook wil de SGP belangrijke cultuurhistorische waarden bewaren voor de toekomst. Wanneer een gemeente monumenten en cultuurhistorisch erfgoed behoudt, is ze aantrekkelijk voor inwoners en toeristen. De rijke geschiedenis moet zichtbaar blijven in de bebouwing, maar ook in de openbare ruimte en in het cultuurlandschap.

Concreet:
  • De gemeente stelt een integrale beschrijving op van cultuurhistorische waarden en monumenten;
  • De gemeente voert actueel beleid voor archeologie en cultuurhistorie, zodat waardevolle historische elementen (zoals bijv. kerkenpaden en havenkanalen) en plaatsen behouden blijven en zichtbaar zijn;
  • Een subsidieregeling voor monumentale gebouwen is belangrijk om deze gebouwen te behouden;
  • De samenwerking met omliggende gemeenten en de provincie ten aanzien van de erfgoedlijn wordt voortgezet;
  • Cultuurhistorische verenigingen worden ruimhartig ondersteund door de gemeente;
  • Door middel van herbestemming behoudt de gemeente haar cultuurhistorisch erfgoed;
  • In oude en authentieke wijken en straten wordt gebouwd met oog voor de geschiedenis;
  • Straatnamen en historische verwijzingen bieden ruimte om meer te leren en hoeven dus niet gewijzigd of verwijderd te worden;
  • Historische gebeurtenissen die impact hebben gehad op ons eiland, zoals de Tweede Wereldoorlog of de watersnoodramp van 1953, worden blijvend onder de aandacht gebracht.