Besturen mét de samenleving

Het gemeentebestuur hoeft zijn publieke taken niet alleen uit te oefenen. Wat inwoners zelf kunnen aanpakken, neemt de overheid niet zomaar over. Veiligheid, leefbaarheid en zorg vormen kerntaken van de gemeente.

Concreet:
  • De gemeente staat voor haar eigen taken en verantwoordelijkheden en is zich bewust van haar eigen plaats en autoriteit;
  • Maatschappelijke en particuliere initiatieven die met de kerntaken van de gemeente te maken hebben worden gestimuleerd en ondersteund;
  • Inwoners die betrokken willen worden bij het voorbereiden en uitvoeren van besluiten krijgen de ruimte. De gemeente maakt van te voren duidelijk op welke manier en binnen welke grenzen inwoners een bijdrage kunnen leveren;
  • Belangen van inwoners worden altijd betrokken bij besluiten die worden genomen;
  • Dorpsraden vormen een belangrijke schakel tussen inwoners van een kern enerzijds en de gemeente anderzijds. Tegelijkertijd moeten andere (belangen)groepen niet uit het oog worden verloren.