Brandweer

De SGP staat voor een goede organisatie van brandweer en rampenbestrijding. Optimale samenwerking in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is van groot belang. De kosten daarvan moeten wel binnen de perken gehouden worden. Daarom is blijvend aandacht nodig voor een efficiënte besteding van middelen.

De SGP heeft grote waardering voor de vrijwillige brandweer, die veel tijd steekt in het bevorderen van deskundigheid en de veiligheid van onze samenleving.

Concreet:
  • De gemeente garandeert effectief en efficiënt het basiszorgniveau voor hulpverleners en materieel zoals is vastgelegd door het Rijk;
  • Er is goed contact met brandweervrijwilligers en werving van nieuwe vrijwilligers wordt gestimuleerd;
  • Bij een ramp of crisis is de gemeente volledig voorbereid op haar taken. Voorbereiding, samenwerking en oefeningen krijgen veel aandacht.