Cultuur

De SGP vindt het belangrijk dat de cultuur en geschiedenis van het eiland zichtbaar zijn. Het stimuleren van sociaal-culturele activiteiten kan daaraan bijdragen. Culturele activiteiten moeten ontstaan uit particulier initiatief. De gemeente vervult daarbij wel een stimulerende en ondersteunende rol. Evenementen en cultuuruitingen passen altijd bij de goede zeden. Ze mogen niet aanstootgevend zijn.

Concreet:
  • De gemeente zorgt voor een moderne, toegankelijke bibliotheek, eventueel met bijbehorende maatschappelijke voorzieningen;
  • Scholen krijgen ondersteuning bij natuur- en cultuureducatie en krijgen daarbij de ruimte voor een eigen invulling, die bij de identiteit van de school past;
  • De gemeente stimuleert de verbinding tussen cultuur en onderwijs, bijvoorbeeld door muziekonderwijs op scholen;
  • Lokale media worden gesteund, zodat zij inwoners onafhankelijk informatie kunnen geven. Ook zijn deze media een platform voor de maatschappelijke dialoog.