Duurzaam vervoer

Vervoer wil de SGP niet alleen goed geregeld hebben, maar ook zo schoon mogelijk. Hiervoor zijn goede OV-mogelijkheden noodzakelijk. Fietsen is een duurzame en gezonde vervoerswijze en moet daarom worden gestimuleerd. Een goede infrastructuur en goede voorzieningen voor fietsers zijn belangrijk. Dat vergroot tegelijk de aantrekkingskracht van het eiland voor recreanten. Verduurzaming van het verkeer verdient dus de aandacht. Natuurlijk spelen de inwoners daar een belangrijke rol bij, maar de gemeente kan verduurzaming wel promoten, faciliteren en stimuleren.

Concreet:
  • Om elektrisch vervoer te stimuleren moeten evenredig verdeeld over de kernen (snel)laadpalen in de openbare ruimte worden geplaatst. Dat geldt ook voor oplaadpunten voor elektrische fietsen;
  • Innovatieve concepten voor verduurzaming van het vervoer (bijvoorbeeld deelauto’s en rijden op waterstof) moeten worden gestimuleerd.