Economie van de toekomst

De economie ontwikkelt zich razendsnel. Het is daarom belangrijk om niet onnodig vast te blijven houden aan bestaande structuren, maar op tijd in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Tegelijkertijd wordt de economie niet alleen globaler, maar ook regionaler door bijvoorbeeld innovatieve bedrijven die regionaal samenwerken. Dat vraagt om regionaal afgestemd beleid, zodat op deze ontwikkelingen kan worden ingespeeld.

Concreet:
  • De gemeente voert een constante dialoog met de lokale bedrijven om in te kunnen spelen op de veranderingen in de economie;
  • Innovatie wordt gestimuleerd door fondsen en faciliteiten;
  • Toekomstgerichte innovatieve bedrijven worden aangetrokken door een regionaal samenhangend beleid;
  • De gemeente spant zich in om meer werkgelegenheid te creëren voor hoger opgeleiden.