Economie

Belangrijke pijlers van de economie op Goeree-Overflakkee zijn landbouw, visserij, zorg, MKB, recreatie en toerisme. Als de belangen van deze sectoren tegenstrijdig zijn, moeten ze zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen. Daarbij is het belangrijk om in ogenschouw te nemen dat sectoren zoals landbouw en visserij ons eiland en het landschap van oudsher hebben gevormd. De gemeente moet daarnaast gericht zijn op behoud én uitbreiding van werkgelegenheid. Daarom wordt nauw samengewerkt met het onderwijs en bedrijfsleven. De Beroepscampus kan daar een goede rol in vervullen. Uiteraard moeten de aard en schaal van (nieuwe) bedrijven passen in de leefomgeving.

Concreet:
  • De gemeente trekt bedrijven aan met werkgelegenheid die past bij de lokale beroepsbevolking;
  • Ruimtelijke keuzes worden gemaakt met oog voor een goede balans tussen economie, milieu, werkgelegenheid en gevolgen voor de leefomgeving;
  • De zoetwatervoorziening voor de landbouwsector wordt gewaarborgd;
  • Voor ontwikkeling en vernieuwing in de landbouw wordt ruimte gemaakt;
  • De gemeente spant zich in om de toegang tot de haven van Stellendam op diepte te houden;
  • De visafslag in Stellendam wordt behouden;
  • Innovatie in de visserijsector wordt gestimuleerd en gewaardeerd;
  • De gemeente faciliteert en ondersteunt ondernemers bij het behouden en uitbreiden van werkgelegenheid;
  • Een goede communicatie tussen gemeente en bedrijven is van groot belang, de gemeente zet zich hiervoor in;
  • Op zondag houden winkels en bedrijven hun deuren gesloten; de zondagsrust is voor de SGP een aangelegen zaak.