Groen

Veel groen in de leef- en werkomgeving bevordert het welzijn van de inwoners. Het bespaart energie, beperkt geluidsoverlast, verbetert de luchtkwaliteit en bevordert biodiversiteit. De SGP vindt dat groen van goed kwaliteitsniveau gericht moet worden ingezet, ook omdat openbaar groen sterk beeldbepalend is. Wel is het belangrijk dat groenvoorzieningen geen onoverzichtelijke situaties opleveren, omdat dan de (verkeers)veiligheid in het gedrang kan komen.

Concreet:
  • Er komt een inventarisatie en bescherming van (landschappelijk) beeldbepalend groen;
  • De gemeente heeft aandacht voor veiligheid bij de inrichting van groenstroken;
  • Aandacht voor inrichtingsalternatieven die onderhoudsarm zijn is belangrijk;
  • Openbaar groen wordt goed onderhouden;
  • Inwoners worden bij het aanleggen en mogelijk ook bij het onderhouden van openbaar groen betrokken;
  • Groen bij bedrijventerreinen, bij recreatieterreinen en langs doorgaande wegen wordt gestimuleerd.