Integriteit

Discussie over de vraag of publieke bestuurders integer handelen of niet, ondergraaft het vertrouwen en gezag van bestuurders. Daarom moeten bestuurders er alles aan doen om te laten zien dat zij altijd eerlijk en oprecht (willen) handelen. Zij zijn transparant over hun belangen en hun afwegingen.

Concreet:
  • Bestuurders zijn eerlijk en oprecht. Ze zijn altijd bereid zich te verantwoorden;
  • Het gemeentebestuur bespreekt periodiek de integriteit van politieke ambtsdragers;
  • De integriteit van medebestuurders wordt niet lichtvaardig in twijfel getrokken. Als er echter serieuze, gegronde twijfel is over de integriteit, wordt dit voortvarend, duidelijk en op gepaste wijze aangekaart.