Kunstwerken

In lijn met de landelijke trend staat ook onze gemeente voor een enorme opgave om kunstwerken zoals bruggen, kademuren, duikers etc. te onderhouden en te laten voldoen aan de huidige normen. Achterstallig onderhoud en een forse vervangingsopgave maken  dat de juiste keuzes gemaakt moeten worden. Voor de SGP is een goede afweging van belangen hierbij cruciaal.

Concreet:
  • De gemeente zorgt voor een goede inventarisatie van alle kunstwerken;
  • Veiligheid staat voorop;
  • Projecten worden in de tijd en financieel gefaseerd uitgevoerd;
  • Bij renovatie en/of vervanging is het minimaliseren van overlast het uitgangspunt;
  • Alternatieven worden uitdrukkelijk in de afwegingen betrokken.