Natuurontwikkeling

Ons eiland kent mooie natuurgebieden. Vanzelfsprekend moeten die zo veel mogelijk in stand worden gelaten. En zoveel mogelijk toegankelijk zijn, zodat je er ook van kunt genieten. Hoogwaardige landbouwgronden moeten niet worden ingezet voor de ontwikkeling en uitbreiding van natuurgebieden.

Concreet:
  • Bestaande natuurgebieden dienen waar mogelijk te worden geoptimaliseerd;
  • Natuurgebieden worden, waar dat kan, (kosteloos) opengesteld voor het publiek;
  • De gemeente streeft (samen met de andere betrokken gebiedspartijen) naar optimale verbinding en ontsluiting van natuurgebieden, wat de beleefbaarheid ten goede komt;
  • Natuur, landbouw, visserij, recreatie en bebouwde omgeving bestaan in harmonie naast elkaar;
  • De SGP is geen voorstander van een Nationaal Park NL Delta.