Onderwijs en zorg

Sommige leerlingen hebben naast ondersteuning in het onderwijs ook aanvullende zorg nodig. Ze kunnen zich bijvoorbeeld fysiek of mentaal niet alleen redden op school. Onderwijs-zorgarrangementen regelen een combinatie van onderwijs en zorg op school.

Concreet:
  • Inwoners mogen bij onderwijs-zorgarrangementen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. De overheid is een betrouwbare partner en (sociaal) vangnet. De gemeente zorgt vanwege de garantiefunctie van de overheid dat er altijd voldoende passend onderwijs in de scholen beschikbaar is;
  • Bij benodigde zorg is er één aanspreekpunt of regisseur voor zowel ouders als school. Dit is essentieel;
  • De gemeente stimuleert dat zorgaanbieders passen bij de identiteit van leerlingen, ouders en school. Dat geldt niet alleen voor geïndiceerde, maar ook voor kortdurende Dit bevordert de samenwerking.