Onderwijshuisvesting

De gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging van (vervangende) nieuwbouw van scholen. De eerste fase van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2019-2035 is inmiddels in gang gezet. Voor de SGP is het belangrijk dat de uitvoering in goed overleg met de scholen wordt vormgegeven.

Concreet:
  • De gemeente gaat voortvarend door met de uitvoering van het IHP 2019-2035;
  • De SGP maakt zich sterk voor het behoud van christelijk onderwijs in elke kern;
  • Het duurzamer maken van schoolgebouwen heeft prioriteit. De gemeente en de scholen zetten in op energiezuinige huisvesting. Renovatie is naast nieuwbouw een nadrukkelijke optie;
  • Leerlingenkrimp is onderdeel van de afwegingen in het IHP, maar wel uitdrukkelijk met oog voor de wensen van ouders, scholen en besturen;
  • Scholen voor regulier onderwijs hebben vanwege passend onderwijs soms aanpassingen in huisvesting nodig. Daar moet ruimte voor zijn;
  • De gemeente ‘stuurt’ niet met onderwijsgebouwen: de vrijheid en verantwoordelijkheid om al dan niet samen te werken of samen te gaan ligt bij scholen en hun besturen;
  • Er is voldoende aandacht voor ventilatie en een goed binnenklimaat in