Openbaar Vervoer

De SGP wil blijvende aandacht voor snelle en goede OV-verbindingen. Dagelijks maken immers vele forenzen, scholieren en studenten gebruik van het openbaar vervoer. Goed OV kan eraan bijdragen dat zij op het eiland blijven wonen, ook al werken of studeren zij elders. Daarnaast kan het OV een positieve bijdrage leveren aan bereikbaarheid en duurzaamheid van het eiland.

Concreet:
  • Het OV moet frequent rijden en betrouwbaar zijn, ook als er overstappen gemaakt moeten worden;
  • Het OV moet snel zijn; waar dat mogelijk is, moet het OV files – die er vooral van en naar Rotterdam vaak zijn – kunnen ‘omzeilen’;
  • Het materieel van het OV moet comfortabel en toegankelijk zijn, zodat het daad- werkelijk een alternatief is voor de auto;
  • Omdat de grootste stroom reizigers van en naar Rotterdam gaat, zijn goede, frequente en snelle OV-verbindingen met Rotterdam onmisbaar;
  • Knelpunten in het OV worden door de gemeente actief onder de aandacht gebracht bij de provincie, die verantwoordelijk is voor de OV-concessie;
  • De gemeente doet er alles aan om minder gebruikte ov-verbindingen in stand te houden, zoals de lijnen Ooltgensplaat-Middelharnis, Herkingen-Middelharnis en Ouddorp-Renesse;
  • De gemeente probeert de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van OV-verbindingen met andere concessies – zoals naar scholen in Zeeland – te verbeteren.