Samenwerking

Samenwerking met andere gemeenten is vaak wenselijk, soms noodzakelijk of zelfs verplicht. Gemeenten kunnen elkaar daarbij versterken. Ook is de gemeente steeds vaker onderdeel van allerlei samenwerkingsverbanden waaraan ook organisaties van buiten de overheid deelnemen. Het is belangrijk dat de verschillende samenwerkingsverbanden meerwaarde hebben voor de gemeente. Ze moeten een nuttige bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen van het gemeentelijke beleid.
Iedere gemeente heeft haar eigen karakter. Daarmee onderscheidt zij zich van de omgeving. Inwoners herkennen zich in tradities en de lokale identiteit. Ze zijn trots op hun dorp. Dat moet zo blijven.

Concreet:
  • Samenwerking moet duidelijke maatschappelijke en economische voordelen hebben;
  • De kosten en baten van samenwerking moeten in balans zijn;
  • Ook als er wordt samengewerkt, moet de gemeente daadwerkelijk in staat zijn om de koers op het desbetreffende beleidsterrein mede te bepalen;
  • De gemeente behoudt de democratische legitimiteit, ook in brede samenwerkingsverbanden zoals de veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten;
  • Bij samenwerking wordt de eigenheid van de gemeente als geheel en van de verschillende kernen afzonderlijk zo veel mogelijk behouden;
  • Als de gemeente autonomie moet inleveren, moet dat in balans zijn met de winst aan bestuurlijke kracht.