Speelplaatsen

Via een speelplaatsenplan kunnen speelterreinen en speeltoestellen op een goede manier over de kernen worden verdeeld. In een dergelijk plan moet ook rekening worden gehouden met geografische en demografische ontwikkelingen.

Concreet:
  • De gemeente stimuleert de ontwikkeling van speeltuinen;
  • Speelvoorzieningen voor kinderen worden evenwichtig gespreid over de kernen en inwoners worden hierbij betrokken, bijvoorbeeld via speeltuinverenigingen;
  • Speelplaatsen worden afgestemd op diverse doelgroepen en leeftijden;
  • De SGP vindt het belangrijk dat bij inrichting en keuze van speeltoestellen rekening wordt gehouden met minder valide kinderen;
  • De gemeente bevordert de veiligheid van speelplaatsen en voorkomt misbruik door hangjongeren;
  • Speelvoorzieningen zijn integraal onderdeel van planontwikkeling.