Sport

Sporten is gezond en plezierig. Het kan bovendien een vormende en samenbindende werking hebben en is goed voor de sociale en fysieke ontwikkeling van jongeren. De SGP ondersteunt dat graag door goede faciliteiten en accommodaties te bieden. Ouderen en gehandicapten verdienen extra aandacht. Daarom ziet de SGP een rol voor de overheid in het bevorderen van breedtesport. De SGP vindt dat topsport geen taak van de overheid is. Ook hecht de SGP aan de zondagsrust. Daarom wijst ze zondagssport af.

Concreet:
  • De gemeente stimuleert (buurt)sport, spel en gezondheid onder meer via scholen;
  • Breedtesport wordt gefaciliteerd;
  • Maatschappelijke initiatieven en sportverenigingen worden ondersteunt door het leveren van een bijdrage aan voldoende, goede, duurzame en goed verspreide sportvoorzieningen;
  • De SGP wil geen sportevenementen op zondag.