Stikstof

De stikstofproblematiek houdt het land in zijn greep. Infraprojecten staan op losse schroeven. Boeren zitten in grote onzekerheid. Ook lokaal in onze gemeente. Een belangrijke eerste stap is dat de gemeente weet wat er speelt. Welke ontwikkelingsbehoefte hebben (agrarische) ondernemers? Hoeveel woningen hebben we nodig en waar kunnen die het best gebouwd worden? Hoe zien boeren hun toekomst voor zich en wat hebben ze daarvoor nodig? Welke bedrijven zouden willen verplaatsen? Ook onafhankelijke partners moeten worden geraadpleegd. Met deze kennis moet de gemeente aan tafel gaan zitten bij de provincie en in regionale samenwerkingsverbanden en actief meedenken en –sturen, zodat opgaven gebiedsgericht aangepakt worden. De gemeente biedt boeren en andere ondernemers zo nodig de helpende hand om te stoppen of op een locatie met meer toekomstperspectief verder te kunnen ontwikkelen. Middels vrije kavelruilprojecten kan er veel bereikt worden.

Concreet: