Verbinden

Onze samenleving is heel gevarieerd. Inwoners kunnen heel verschillende belangen, opvattingen en persoonlijke omstandigheden hebben. Er kunnen ontwikkelingen zijn die de veerkracht van een samenleving flink op de proef stellen. Het gemeentebestuur zet zich ervoor in dat inwoners vreedzaam samenleven. Zoekt het gesprek in plaats van het gevecht.

Concreet:
  • Het gemeentebestuur is er voor de hele gemeenschap;
  • In het bijzonder maakt de gemeente zich hard voor de meest kwetsbaren;
  • De veiligheid van alle inwoners binnen de gemeente wordt gewaarborgd;
  • De gemeente zoekt naar verbinding en probeert verschillen te overbruggen.