Volksgezondheid

De volksgezondheid moet een punt van aanhoudende zorg van de overheid zijn. De gemeentelijke overheid kan veel voor zijn inwoners betekenen door in volksgezondheid en welzijn te investeren zodat welvaart en welzijn met elkaar in balans zijn. Preventieve maatregelen gaan hierbij voorop. Voorkómen is beter dan genezen! Gewenste zorg moet in voldoende mate beschikbaar en bereikbaar zijn.

Concreet:
  • De gemeente houdt de gezondheidszorg op peil en verankerd binnen onze gemeente;
  • De crisisorganisatie van de gemeente is op orde;
  • De gemeente heeft een gemeentelijk gezondheidsplan met concrete doelstellingen voor bewegen en voor het simuleren van een gezonde levensstijl;
  • Er is blijvende voorlichting op scholen over bewegen, gezonde voeding en gevaren van verslaving.