Welstand

De welstandsnota schrijft voor waaraan bouwactiviteiten en reclame-uitingen getoetst worden en is mede bepalend voor de beleving van de openbare ruimte.
De SGP vindt dat ruimtelijke ontwikkelingen moeten passen bij de identiteit van de woon- en leefomgeving.

Concreet:
  • De gemeente waarborgt bestaande historische, culturele en landschappelijke waarden;
  • Er wordt gestreefd naar transparante en efficiënte regelgeving die niet op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd.