Welzijn, jeugd- en jongerenwerk

In het sociaal domein zijn veel vrijwilligersorganisaties actief, vaak verbonden aan kerken of maatschappelijke organisaties. De SGP is blij met deze initiatieven. De SGP is kritisch over de trend om taken op het gebied van welzijn aan te besteden aan één partij, omdat kleinere vrijwilligersinitiatieven die uit de samenleving voortkomen, daarmee in het gedrang komen.

Concreet:
  • De gemeente is positief over lokaal actieve maatschappelijke organisaties en initiatieven op het gebied van zorg en welzijn en ondersteunt die;
  • Jeugd- en jongerenwerk krijgen ondersteuning en maatschappelijke organisaties en kerken geven we de ruimte om dit op hun eigen manier in te vullen;
  • De gemeente bevordert het werk van maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding, begeleiding van statushouders, schuldhulpverlening en het tegengaan van eenzaamheid.
  • Gezien de grote rol van de gemeente in het sociaal domein, is een betrokken en kritische adviesraad Sociaal Domein van het grootste De gemeente faciliteert zo’n adviesraad.