Zichtbare overheid

De gemeentelijke overheid staat het dichtst bij de inwoners. Niet ver weg in Den Haag, maar dichtbij op ons eiland. Het gemeentebestuur moet daarom zichtbaar, bekend en benaderbaar zijn.

Concreet:
  • Er is heldere, begrijpelijke en tijdige communicatie tussen de gemeente en de inwoners. Jargon en overdreven formele taal worden vermeden;
  • Medewerkers van de gemeente communiceren deskundig, respectvol en oplossingsgericht met inwoners;
  • Inwoners, die door een beperking of door bijvoorbeeld laaggeletterdheid moeite hebben met het begrijpen van gemeentelijke informatie krijgen een persoonlijke toelichting;
  • De gemeente is goed (digitaal) bereikbaar;
  • De gemeente is zichtbaar in de samenleving, onder meer door een toegankelijke website te hebben en door het afleggen van werkbezoeken;
  • Diensten en (politieke) informatie van de gemeente zijn zo veel mogelijk digitaal beschikbaar. Tegelijkertijd moeten digitaal minder vaardige inwoners laagdrempelig toegang hebben tot de gemeentelijke diensten;
  • (Gevoelige) informatie over of van inwoners wordt uitstekend beveiligd;
  • Als besluiten geautomatiseerd tot stand komen, dient de gemeente die goed te kunnen onderbouwen. Algoritmes en andere vormen van computerintelligentie mogen worden gebruikt voor analyse en inzichten, maar bij voorkeur zo min mogelijk voor besluitvorming. De gemeente dient in kaart te brengen of en waar (semi-) geautomatiseerde besluitvorming plaatsvindt, wat de impact daarvan is en hoe burgers daarover geïnformeerd kunnen worden.