Zorg en welzijn (wmo), ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt veel verantwoordelijkheid neer bij de inwoners. De zorg is bedoeld voor (kwetsbare) mede inwoners en hun leefomgeving. Daarbij biedt de gemeente ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis.

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. De SGP vindt het belangrijk dat de gemeente de taak in de Wmo om vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen, concreet en serieus invult. Voor de mantelzorgers geldt daarbij een ruimhartige voorziening voor respijtzorg.

De SGP pleit voor een ruimhartig beleid binnen de financiële kaders. Er moeten voorwaarden worden geschapen zodat de inwoner zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en solidair is met mensen met een handicap, psychische klachten en/of een langdurige zorgbehoefte.

Concreet:
  • De gemeente zet in op ruimhartige dagbesteding en snelle indicaties bij dementiezorg;
  • De SGP wil keuzevrijheid binnen de Wmo, zodat de inwoner de hulp of een instelling kan kiezen die past bij zijn levensovertuiging;
  • De sociale wijkteams zijn laagdrempelig en Ze staan dicht bij de inwoner en kunnen direct ondersteuning en hulp bieden;
  • De gemeente ondersteunt vrijwilligers, bijvoorbeeld door de uitreiking van een jaarlijkse Vrijwilligersprijs, het bieden van een verzekering voor ongevallen en aansprakelijkheid en het onderhouden van een database voor vrijwilligersklussen;
  • Mantelzorgers krijgen een jaarlijkse mantelzorgwaardering;
  • De gemeente maakt actief werk van ruimhartige respijtzorg;
  • Er moeten goede voorzieningen zijn op het gebied van psychosociale hulp. De gemeente garandeert daarbij keuzevrijheid, zodat hulpvragers kunnen kiezen voor een instelling die past bij hun De SGP is daarom voorstander van initiatieven als Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW).