Zorg voor ondernemers

Zelfstandige ondernemers in het midden– en kleinbedrijf zijn de ruggengraat van onze economie. Zij verdienen de steun van de gemeentelijke overheid. Dat kan onder andere door hen te faciliteren en goed met hen te communiceren. Ook moeten ze voorzien worden van goede locaties om stabiele groei mogelijk te maken. De detailhandel verdient bijzondere steun. Zeker na de coronacrisis, waarbij webshopverkopen een nog grotere bedreiging zijn gaan vormen. Een goed winkelbestand, toekomstbestendige inrichting en (be)leefbare buitenruimte in de aangewezen winkelcentra zijn daarom essentieel. Een centrummanager kan hier een belangrijke rol in vervullen.

Ook de agrarische sector verdient gemeentelijke steun. Agrarische bedrijven zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening en spelen een goede rol in natuurbeheer en het behoud van onze landschappen. De gemeente creëert ruimte voor hen om hun bedrijf economisch gezond te houden. Regelgeving moet daarbij niet onnodig belemmerend zijn.

Concreet:
  • Er komt één gemeentelijk aanspreekpunt voor bedrijven, zodat adequaat en snel geantwoord wordt op vragen van ondernemers;
  • Nieuwe bedrijven worden ontvangen met een ‘rodeloperbenadering’, zodat zij snel alle procedures en processen kunnen doorlopen;
  • Oudere bedrijventerreinen moeten een kwaliteitsimpuls krijgen;
  • Veiligheid en aantrekkelijkheid van bedrijventerreinen worden bevorderd door het instellen en continueren van de BIZ (bedrijveninvesteringszones);
  • De SGP vindt een centrummanager voor de BIZ (detailhandel), als verbinder tussen ondernemers en gemeente, een goed idee;
  • Snel en betrouwbaar internet (zoals een glasvezelverbinding) is zo snel mogelijk in de gehele gemeente beschikbaar;
  • De gemeente stimuleert ondernemers om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen;
  • Lokale lasten worden beperkt;
  • Voert een beleid met positieve grondhouding richting de agrarische sector om deze voedselvoorzieners te behouden voor onze gemeente.