Provincie informeert over beslissing herindeling

16 maart 2010

Op dinsdag 16 maart verspreidde de provincie een krant met daarin de beslissing van GS om tot een herindeling op Goeree-Overflakkee te komen. In de krant wil Van Engelshoven-Huls goed uitleggen waarom Goedereede niet zelfstandig kan blijven, ook al is dat de wens van de meeste inwoners. ‘Wij hebben de uitslag van de enquête in Goedereede gezien en de keuze van de meerderheid van de gemeenteraad van Goedereede duidelijk gehoord. Maar we hebben ook te maken met de keuze van de gemeenteraden van Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee. Die hebben in bijeenkomsten naar hun inwoners geluisterd en kiezen heel bewust voor samengaan. Niet omdat groter altijd beter is, maar wel omdat het eiland als geheel dan beter kan functioneren. Burgers kunnen t/m 10 mei zienswijzen indienen over deze herindeling.

In het Herindelingsontwerp Goeree-Overflakkee kiezen Gedeputeerde Staten voor het samenvoegen van de vier gemeenten. Het is een belangrijke stap in het proces naar de herindeling op Goeree-Overflakkee. Maar wat is dat precies, een herindelingsontwerp? En wat staat in het herindelingsontwerp voor Goeree-Overflakkee? Hier leest u alvast een samenvatting van het ontwerp.

Het Herindelingsontwerp Goeree-Overflakkee is een plan waarin staat wat Gedeputeerde Staten als beste oplossing voor de toekomst van het eiland zien. Daarnaast kunt u erin lezen wat de voorgeschiedenis is van de herindeling, en hoe de verschillende gemeenten erover denken. Natuurlijk leest u ook precies waarom Gedeputeerde Staten kiezen voor een herindeling van de vier gemeenten op het eiland.

De herindeling op Goeree-Overflakkee heeft een lange voorgeschiedenis. Mede op advies van de commissie Schutte hebben Gedeputeerde Staten vorig jaar besloten de regie op zich te nemen en een herindelingsprocedure te starten.

In de afgelopen periode hebben de vier gemeenten hun voorkeur aan de provincie aangegeven. Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee willen fuseren, maar met z’n vieren. Goedereede wil zelfstandig blijven. Om de verwachte kwetsbaarheid van haar ambtenarenapparaat te ondervangen, stelt Goedereede een gedeeltelijke fusie voor: de 3+1 variant. In dit scenario gaan Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee samen, maar blijft Goedereede zelfstandig. Er komt alleen een ambtelijke organisatie voor alle vier de partners. Ook na de uitleg van Goedereede blijven de andere gemeenten echter voorstander van volledige samenvoeging, het andere scenario. Beide varianten zijn de afgelopen maanden met alle betrokken partijen besproken. Tot een eenduidige keuze konden de gemeenten echter niet komen. Uiteindelijk hebben Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, de knoop doorgehakt. Gedeputeerde Staten kiezen voor samenvoeging van de vier gemeenten.

De herindeling is een proces dat de betrokken gemeenten niet lichtvaardig aangaan. Veel mensen staan er huiverig tegenover. Maar het is nodig om in de toekomst de levensvatbaarheid van de gemeenten te waarborgen en een goede dienstverlening aan de inwoners te verzekeren. En niet te vergeten om het gemeentelijke huishoudboekje op orde te houden. Fusie zorgt voor een zo robuust mogelijke financiële uitgangspositie van de nieuwe gemeente, een weloverwogen keuze gezien de forse bezuinigingen die er op gemeenten afkomen. Uit onderzoek blijkt bovendien dat de financiële startpositie van de 3+1-variant iets minder gunstig is dan wanneer alle vier gemeenten samengaan.