Voorbeeldbrieven zienswijze tegen herindeling

1 april 2010

Door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland is het Herindelingsontwerp Goeree-Overflakkee vastgesteld. Hierin staat beschreven dat de provincie het eiland Goeree-Overflakkee wil herindelen tot één gemeente. In de periode van 15 maart tot 10 mei is het mogelijk om inspraak te leveren op dit herindelingsontwerp. De beslissing is immers nog niet genomen: dat doet de Tweede Kamer pas in 2011. Bent u tegen herindeling? Dan is het belangrijk om in deze periode uw stem te laten horen. Alleen op deze wijze is het mogelijk om aan te tonen dat een herindeling geen draagvlak heeft bij de bevolking.

Om het u gemakkelijk te maken hebben we alvast een voorbeeldbrief voor u gemaakt… Vergeet niet uw naam en adres te vermelden, want anders wordt de brief niet in behandeling genomen!

Indien u het eens bent met deze brief dan kunt u hierop uw naam, datum en handtekening plaatsen en deze opsturen naar de provincie Zuid-Holland (het adres vindt u op de brief). U kunt de brief ook in de brievenbus stoppen bij één van de raadsleden van de SGP, VGB, PvdA of CU van de gemeente Goedereede. De brief is bestemd voor één persoon. Iedere persoon kan apart een zienswijze indienen. Heeft u meer brieven nodig? Download deze dan van de websites van de politieke partijen SGP (www.sgp-goedereede.nl), PvdA (goedereede.pvda.nl), VGB (www.vgb-goedereede.nl) of ChristenUnie (goedereede.christenunie.nl). Op deze website vindt u ook een modelbrief die u kunt gebruiken om uw reactie in eigen bewoordingen op te stellen. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en rekenen op uw steun!

Op 8 april a.s. is er om 19.30 uur een bewonersavond in De Schakel in Dirksland waarbij de gedeputeerde de voorgenomen herindeling komt toelichten. Ook hier is het van groot belang dat zoveel mogelijk bewoners hun stem laten horen!