Nieuwe subsidieverordening GO ter inzage

19 oktober 2012

Wegens de herindeling van de voormalige gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee is besloten tot het opstellen van een nieuwe Algemene subsidieverordening (Asv) voor de gemeente Goeree-Overflakkee. Deze nieuwe Asv is in concept voorbereid tijdens de harmonisatie van de verschillende subsidieverordeningen van de voormalige eilandelijke gemeenten. De Algemene subsidieverordening gemeente Goeree-Overflakkee 2013 is, na vaststelling, met terugwerkende kracht per 1 januari 2013 van kracht.

Vanaf maandag 22 oktober 2012 tot maandag 3 december 2012 ligt de concept Algemene subsidieverordening gemeente Goeree-Overflakkee en de daarbij behorende beleidsregels ter inzage. De verordening ligt ter inzage op de gemeentehuizen van Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee.

De Algemene subsidieverordening is van toepassing op door de gemeente te verlenen subsidies voor activiteiten die in het belang van de inwoners van de gemeente worden
uitgevoerd en die passen binnen de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.
In de Algemene subsidieverordening zijn niet alle onderdelen uitputtend uitgewerkt. Voor een
aantal onderdelen zijn beleidsregels opgesteld als nadere uitwerking van de toepassing van de verordening:

  •   Algemene Beleidsregel Subsidieverstrekking gemeente Goeree-Overflakkee;
  •   Beleidsregel Register van erkende organisaties gemeente Goeree-Overflakkee;
  •   Beleidsregel Steekproefsgewijze controle Subsidies tot € 12.500,- gemeente Goeree-Overflakkee20121022 Algemene subsidieverordening gemeente Goeree-Overflakkee

    (pdf)
    20121022 Algemene subsidieverordening – Nota van toelichting (pdf)