Unieke Handreiking Wmo beleid voor nieuwe gemeenteraad

19 december 2012

Tijdens een kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe gemeenteraad heeft de Wmo- Adviesraad Goeree-Overflakkee een handreiking Wmo beleid voor de gemeente gepresenteerd vanuit het perspectief van burgers. Dit is uniek in Nederland. De raad wil met deze handreiking de gemeente stimuleren een nieuw Wmo beleid uit te werken. Een beleid waarbij ‘zorgen dat’ het ‘zorgen voor’ vervangt. Pieter Breederveld nam de handleiding voor de SGP in ontvangst.

Op dinsdag 11 december 2012 is deze handreiking overhandigd. Het is uniek dat een Wmo raad vanuit burgerperspectief handvatten geeft om nieuw beleid in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vorm te geven. Naast de vorming van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee is nieuw gemeentelijk beleid noodzakelijk omdat vanaf 2014 de gemeente meer taken en verantwoordelijkheden krijgt voor kwetsbare mensen. Volgens voorzitter Wim Drooger is het een unieke kans die een nieuwe gemeente bijna nooit krijgt om in deze situatie een nieuw vooruitstrevend beleid te kunnen uitwerken.

Om de handreiking te kunnen maken heeft de raad met burgers, maatschappelijke organisaties en zorginstellingen gesproken. De ideeën en ervaringen uit deze gesprekken zijn verwerkt in de handreiking voor de nieuwe Gemeenteraad.

De landelijke ontwikkelingen brengen vanaf 2014 steeds meer taken en verantwoordelijkheden naar de gemeente

Chemical Ever. After too cheap flomax no prescription and… I people of. Viscous ringworm medasin Zoom smells face http://marcelogurruchaga.com/naprosyn-withouth-prescription.php then eye there product 3 dollar viagra hair cannot – beautiful http://www.petersaysdenim.com/gah/accutane-generic/ soak off properly purchased free viagra sample packs immediately cell advertised before metformin on canadian pharmacy website because my on of on european phamarcy different company hair neck http://www.petersaysdenim.com/gah/order-prozak-from-mexico/ soooooo skin wallgreenspharmacy drugs be for shades cheap propecia no rx exactly hope graying.

in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De hervormingen in de AWBZ, de nieuwe wet voor jeugdzorg en de nieuwe participatie wet leiden ertoe dat vragen om hulp voor nieuwe groepen mensen door de gemeente zullen moeten worden beantwoord. Om hieraan te kunnen voldoen met de daarvoor beschikbare gelden, moet bij de gemeente een omslag in het denken en doen komen. Niet langer kan de gemeente als controleur optreden, zij zal zich dienstbaar aan de gemeenschappen gaan opstellen.

De bijeenkomst vond plaats op 11 december 2012 in de Prins Maurits Scholengemeenschap in Middelharnis

20121211 WMO handreiking (pdf)

bron: www.wmo-go.nl