Burgemeestersvacature Goeree-Overflakkee opengesteld

1 februari 2013

Vanaf 1 februari is de vacature voor de nieuwe burgemeester van Goeree-Overflakkee opengesteld. De gemeente Goeree-Overflakkee is per 1 januari 2013 ontstaan na een fusie van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee. In de raadsvergadering van donderdag 24 januari, waarin de profielschets voor de nieuwe burgemeester werd vastgesteld, sprak fractievoorzitter van de SGP, Kees van Dam, de wens uit dat de kandidaat bij voorkeur een protestants-christelijke levensovertuiging heeft. Nadat de commissaris van de Koningin een tweetal aanbevelingen had gedaan, ontving hij de profielschets.

Naast de vastgestelde profielschets kregen de fractie de gelegenheid om vanuit hun politiek profiel tot een inkleuring te komen van de schets. Vanuit de SGP-fractie sprak van Dam daarover de volgende woorden:

‘Geachte voorzitter, commissaris en leden van de raad. De profielschets die voorligt,
is het resultaat van meerdere gesprekken. Als SGP-fractie zijn we tevreden met het
voorliggende resultaat en we spreken waardering uit voor de wijze waarop de raad,
de afvaardiging van de raad in de vertrouwenscommissie en de extern adviseur
hiermee omgegaan zijn. De eenheid die we voorstaan is ook gevonden bij het
opstellen van dit document. Temeer omdat alle partijen en zo ook de SGP duidelijke
accenten en uitgangspunten wilden benoemen in deze op te stellen profielschets.

Op heel veel punten zijn we het voluit eens en op onderdelen is de voorliggende tekst het resultaat van onderhandeling. De SGP-fractie wil graag de volgende uitgangspunten nader onderstrepen. Het eiland kenmerkt zich door rust, kust en ruimte en dat willen we graag zo houden. Het zijn heldere uitgangspunten geweest in de afgelopen verkiezingscampagne en blijkbaar hebben deze elementen zeer breed draagvlak bij de Flakkeese bevolking. De identiteit kenmerkt zich verder voor een groot deel door het christelijk geloof. Tradities, christelijke waarden en normen zijn voor een groot deel van de bevolking belangrijk en daarin respecteren wij elkaar. Ik durf te stellen dat er wat dat betreft een gezond evenwicht aanwezig is tussen gelovigen en niet-gelovigen en op dit evenwicht en het wederzijds respect moeten we heel zuinig zijn. Wat ons betreft moeten we daar ook in de ontwikkeling van het eiland heel zuinig mee omgaan.

Als SGP-fractie willen we zeker niet alles bij het oude laten. Er liggen uitdagingen en kansen op velerlei gebied. De profielschets is hier wat ons betreft zeer duidelijk in. We onderschrijven dat voluit. Commissaris, wij willen u nadrukkelijk meegeven dat de kandidaat wat de SGP betreft een sterk ontwikkeld gevoel heeft voor een plattelandsgemeente, met beide benen op de grond staat, respect en gevoel heeft voor het aanwezige evenwicht tussen de verschillende overtuigingen op ons eiland, en tenslotte willen we u meegeven dat het voor ons belangrijk is dat de kandidaat bij voorkeur een protestants-christelijke levensovertuiging heeft. Ik dank u’.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief – gericht aan Hare Majesteit de Koningin – sturen aan de commissaris van de Koningin in de Provincie Zuid-Holland. De brief moet uiterlijk vrijdag 22 februari 2013 bij de commissaris binnen zijn. Bij sollicitatie naar een burgemeestersfunctie kunt u gebruik maken van de digitale solllicitatiebrief.

Informatiepakketten over de vacature Goeree-Overflakkee zijn verkrijgbaar bij het Kabinet van de commissaris van de Koningin, via telefoonnummer 070-441 6446 of via burgemeestersinfo@pzh.nl. Voor vragen kunt u eveneens contact opnemen met het Kabinet.

Zie ook onderstaande documenten:

20130124 Profielschets burgemeester Goeree-Overflakkee (pdf)
20130124 verslag profielschetsvergadering
(pdf)