Kabinet wijst formeel gebieden aan voor windmolenparken

30 maart 2013

Het kabinet heeft in overleg met de provincies elf gebieden aangewezen waar het vaak waait. Tot 2020 kunnen hier nieuwe grootschalige windmolenparken gebouwd worden. Het gaat onder andere om Goeree-Overflakkee en de Krammersluizen. Dit zijn gebieden die geschikt zijn voor windenergieprojecten van meer dan 100 megawatt. Al eerder sloten de voormalige vier gemeenten op Goeree-Overflakkee een bestuursakkoord om maximale invloed te kunnen hebben. 

De provincies stellen nog in 2013 plannen op waarin zij gebieden aanwijzen voor projecten kleiner dan 100 megawatt. Uiteindelijk moeten alle nieuwe windmolenparken samen een totaal vermogen van 6.000 megawatt leveren. Dat komt neer op zo’n tweeduizend molens, die jaarlijks gemiddeld 3,6 miljoen huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien. Met het oog op het klimaat en de afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen is een overgang naar een duurzamere energiehuishouding nodig, aldus het kabinet.