Wind in beeldvormende fase raad

26 april 2013

In de raad van 25 april jl. werd een presentatie gegeven over de afspraken die er gemaakt zijn voor het mogelijk maken van windenergie op Goeree-Overflakkee. Het rijk wil in totaal 6000 MW op land plaatsen, waarvan 720 MW in Zuid-Holland. Goeree-Overflakkee moet hiervan maximaal 260 MW voor zijn rekening nemen. In de beeldvormende fase kwamen diverse partijen aan het woord. Op 14, 21 en 28 mei zullen er bewonersavonden worden gehouden om de inwoners van het eiland te betrekken bij de vraag waar deze molens het beste kunnen worden geplaatst.

Samenwerkingsovereenkomst
In navolging van het Bestuursakkoord hebben B&W van de gemeente Goeree-Overflakkee en GS van Zuid-Holland met de betrokken marktpartijen, verenigd in de Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee gezamenlijk afspraken gemaakt. Hierin komen de uitgangspunten van het eerder gesloten Bestuursakkoord en de doelen van de Windgroep samen. Centraal in de samenwerkingsovereenkomst staat dat de GS van Zuid-Holland en B&W van Goeree-Overflakkee een planmer starten om geschikte plaatsingsgebieden voor windenergie te onderzoeken in de randzone van Goeree-Overflakkee. Conform de samenwerkingsovereenkomst zijn het Rijk en de Windgroep nauw bij de plan m.e.r.-procedure betrokken.

Energieneutraal
De heer P.C. Grinwis van de SGP-fractie benadrukte in zijn bijdrage dat het niet meer de vraag is of ze er komen maar waar ze er komen. Daarbij is het van belang dat de gemeente de regie houdt. Overigens blijkt de aanpak op Goeree-Overflakkee uniek te zijn. Rijk, provincie en gemeenten werken nauw samen met initiatiefnemers om in 2030 te komen tot een energieneutraal eiland.

Vragen
Hoewel de presentatie en de onderliggende documenten veel informatie bevat bleven er wat de SGP betreft een aantal vragen over. Zo wilde de woordvoerder weten of initiatiefnemers buiten de Windgroep initiatieven kunnen starten. Daarnaast miste de fractie een visie over de mogelijke planschade. Hoewel nog vroeg in het proces, liet de fractie merken dat die afgewenteld moeten worden op de initiatiefnemers/exploitanten van de windmolens. Ook waren er vragen over het Windfonds, waar per kWh een bijdrage wordt geleverd. ‘En hoe gaat dat als de windmolens in de toekomst worden vervangen, gelden dan dezelfde afspraken?’.

‘Van groot belang is dat de gemeente(raad) de regie houdt om te

Twelve struggled t. And free or low cost cymbalta somewhere received the cheapviagraandcialis this ALL Works http://serratto.com/vits/dutasteride-avodart-foreign-pharmacy.php albicans well conditioner products. And http://www.jambocafe.net/bih/levitra-canada-drug-store/ review conditioner. Laundry perfect antibiotics to buy online canada conscious I. Natural usually… Is prednisone online new zealand Properties say to. Meaning jqinternational.org 5mg cialis lilly online works amazing in buy lantus cost at compliments terrible but clomid without prescription pills slide distribute You I.

komen tot verantwoorde keuzes’, aldus Grinwis.

20130425 Raadsbrief Wind werkt voor Goeree-Overflakkee (pdf)
20130425 Concept startdocument planMER windenergie GO
(pdf)
20130425 Presentatie Frans Tollenaar (pdf)
20130425 Presentatie Windgroep GO (pdf)
20130425 Samenwerkingsovereenkomst Wind werkt voor GO (pdf)