Ledenmagazine SGP NIEUWS

5 november 2014

De SGP op Goeree-Overflakkee informeert haar leden op diverse manieren. Naast de digitale informatie verschijnt er ook regelmatig een ledenmagazine. De laatste versie verscheen eind oktober. In dit blad onder meer aandacht voor de decentralisaties met artikelen vanuit de fractie en de verantwoordelijke wethouder G. de Jong. Hoofdredacteur P.C. Grinwis schrijft in zijn redactioneel over keuze en participatie:

In de troonrede van 17 september 2013 werd gesteld dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar leven en omgeving. In november 2013 werd ‘participatiesamenleving’ op het congres van het Genootschap Onze Taal zelfs verkozen tot woord van het jaar 2013.

Een aantal artikelen in dit nummer raken aan het thema participatiesamenleving. Daarbij komt dat niet de Rijksoverheid, maar de gemeenten verantwoordelijk zijn/worden voor uitvoering van wetgeving op het gebied van Wmo, Jeugdzorg en Participatie. Een uitdaging die de gemeente Goeree-Overflakkee graag aangaat. Hoewel e.e.a. mooi klinkt, betekent dat tevens dat er minder geld beschikbaar is voor deze onderdelen. Keuzes zijn van groot belang.

Inmiddels is bekend dat de gemeente wederom staat voor een bezuinigingsoperatie. Was dat vorig jaar voor ca. 13 miljoen, dit jaar komt er nog eens 3 miljoen bij. Dat heeft deels te maken met het idee dat de gemeenten de zorg goedkoper zouden kunnen uitvoeren. Ook daarbij gaat het om keuzes.

Niet alleen raadsleden moeten keuzes maken. Ook u mag binnenkort weer naar de stembus voor een verantwoorde keuze. Hoewel nog een half jaar te gaan, maken diverse politieke partijen zich op voor de verkiezingen van DV 18 maart 2015. U mag dan weer kiezen voor leden van de Provinciale Staten en het Waterschap. De Waterschapsverkiezingen zijn vaak onbekend en die van de Provinciale Staten staan meestal in de schaduw door de gevolgen voor de samenstelling van de Eerste Kamer. Uw keuze voor de SGP is echter van groot belang. De campagneleider voor de SGP Zuid-Holland, Anthony van der Wulp, zei onlangs: ‘De Eerste Kamer kan best wat meer SGP gebruiken’. Mag de partij weer op u rekenen? De SGP wil gaan voor een participatiesamenleving op basis van christelijke normen en waarden. Dat is pas oog voor elkaar!

P.C. Grinwis (hoofdredacteur)

20141105sgpnieuws (pdf)