SGP teleurgesteld: waterstofbussen gaan niet tanken op Goeree-Overflakkee

15 mei 2020

De SGP-fractie op Goeree-Overflakkee is teleurgesteld in de provincie, die waterstofbussen niet wil laten tanken in Oude-Tonge. De fractie stelde onlangs vragen aan het college naar aanleiding van berichten in de media dat twintig bestelde waterstofbussen gaan tanken in Heinenoord. Omdat de provincie Zuid-Holland een van de ondertekenaars van het ‘waterstofakkoord’ H2GO is, ging de SGP-fractie ervan uit dat de provincie als eerste naar Goeree-Overflakkee zou kijken voor dit project. Te meer omdat al enkele jaren wordt gewerkt aan de komst van een ‘groen’ waterstoftankstation in Oude-Tonge.

Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat de provincie Zuid-Holland eind 2019 een tender startte voor de levering van waterstof ten behoeve van het openbaar vervoer op Goeree-Overflakkee en in de Hoeksche Waard. In deze tender koos de provincie als uitgangspunt dat het tankstation gesitueerd moet zijn in Heinenoord. Dit betekent dat de twintig bestelde waterstofbussen helaas niet gaan tanken in Oude-Tonge.

Ontevreden
In de beantwoording laat het college weten: ‘De provincie Zuid-Holland is medeondertekenaar van het waterstofconvenant. De provincie draagt actief bij aan de realisatie van de projecten in het H2GO-programma door een programmamanager te leveren en een beperkt budget voor proceskosten beschikbaar te stellen. We zijn echter niet tevreden met de medewerking van de provincie om het waterstoftankstation gerealiseerd te krijgen. In het verleden is immers toegezegd dat de waterstofbussen zouden gaan tanken in Oude-Tonge.’

Wethouder Tea Both-Verhoeven zal deze ontevredenheid opnieuw onder de aandacht brengen van de verantwoordelijke gedeputeerde. Zij zal daarbij aangeven dat ze de volle medewerking van de provincie verwacht om het tankstation alsnog gerealiseerd te krijgen. ‘Momenteel wordt er samen met DCMR en VRR gewerkt aan het aanpassen van de omgevingsvergunning voor het tankstation. Als de vergunning definitief is zal initiatiefnemer starten met de realisatie van het dit tankstation’, zo laat het college weten in zijn beantwoording.

Waterstofbussen
‘De berichten over twintig nieuwe waterstofbussen roepen tevens de vraag op hoe het staat met de vier bussen-met-waterstofaanhanger’, zegt Hendrik Herweijer. ‘Deze bussen zijn al langere tijd gereed, maar zijn alleen nog maar ingezet voor ‘marketingdoeleinden’ en hebben nog geen kilometer met reizigers gereden.’ Uit de antwoorden van het college blijkt dat inmiddels door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een beschikking is afgegeven om met deze vier waterstofbussen te mogen rijden. Als het personeel van Connexxion voldoende heeft geoefend met het nieuwe materieel én als de brandweer een veiligheidsinstructie heeft gehad, zullen de bussen eindelijk gaan rijden.